Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ _ 143 —
Gliy borghers jonck cn out.
Met rccht spant gliy de croone,
Omdat ghy, onvcrllout,
Ghebleven zijt standvastich;
Ghy anderen steden, ras
Helpt ons den vyant machtich
Naejaghen op dit pas.
V.
Tlirijo van Spaenghien lian vcrhliden
Int heieggen, als H zagen
Met gedult mi dragen tliden.
Zo veel letters, zo veel dagen,
Na zWarte hVngcrnoot,
GebraCiit had tot dc doot
lil naest zes dVIzcnt MensChcn,
ALst God den Heer Verdroot,
Gaf hl Vns Weder broot.
Zo veel WI CVnstcn VVensChen.
Ztmct en vint tjaer, van liden zwaer.
Dat niet en was te herden.
De Beere maer vrid' ons daernaer,
Der tiender maent den derden,
[„In welke vaersen de verbygacnde lesen ende vinden
können de tijt, hoe langhe dese Stadt in haer lactsten be-
legh beleghert geweest heeft, hoeveel menschen in het be-
legh gestorven zijn, ende, ten lactsten, wanneer dieselvc
door de crachtighe handt Godes verlost is." (ürlers.)]
VL
Tot alle Tyrannen van onsen tijden
Ende heur aenhanghers, die voor hm strijden,
Hoe langhe suit gy noch, met een bitter ghemoet,
O wreede tyrannen, racdtslaghen seer verwoet.
En u swaerden teghen d' onschuldighe keeren ?
Hoe lang suit ghy noch verkiescn 'tquact voor 'tgoet.
Als echeleu onvcrsaedt ziju vau ws volcka bloet,