Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ _ 141 —
En niet der menschen raet;
tls Godt, die t' allen lijden.
Den zijuen wt der doot
Verlost, en kan bevrijden
Van zwaeren honghers noot.
Ghy hebt dus langh 't vertrouwen
In 's Conincks macht ghesteldt,
En op zijn schoon landouwen,
Heyrcracht, eu groot gheweldt;
Maer boven den arm des Heeren
Vermach gheen potcniaet;
Hoe sout ghy wel Üorcercn,
Als Godt äaer buyten staet?
Laet u een spieghcl wesen.
In Hollandt, Leyden schoon,
Oock die daeriu Godt vreesen
End Christum zijnen Soon,
Die is haer Coniuek verheven,
Haer schilt, haer horcht, en wcer.
Die heeft den vyandt docn beven.
Ja, vluchten met oneer.
tls wonder int aenschouwen,
Der menschen ooghen blindt,
Hocdat, in het benouwen,
Was den borgher ghesint;
Met pest dees stadt beladen,
Hongher, crijch , dieren tijdt,
Te houden sonder soldaten,
Soo langh in 's vijants spijt!
Ick laet noch te vermonden
Al die afbreucken fier,
tWelck zy tot allen stonden.
Den Spaengiaert deden hier,
'tEu mocht liaer niet failiieren,
Zy streden voor 't Vaderlandt,
En om het woord des Heeren,
Dat was daerin ghcplant.
ü Jastermont liooehmoedich,
O spaenschen Assur wreet.