Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
~ —
1532.
Hertog Jan lil. van Brabant.
[„Het is bekend, dat hertog Jan de derde van jongs af,
tegen versehillende coiilitien der vorsten van omliggende
landen, heeft te worstelen gehad. Butkens verliaelt hoe de
de vyanden van dien vorst, in den advent des jaers 1333
binnen Valencijn, en vervolgens nog eens te Aken, by
een kwamen, om zijnen ondergang te beramen. Met den
aenvang van het volgende jaer werd hem te Tervueren
door hunne herauten den oorlog aengezeid, en kort daerop
bestormden zy Brabant langs alle kanten. Hunne bedrei-
gingen en het antwoord des hertogs maken het onderwerp
uit van het hier geleverde Wapenlied, dat uit negentien
eoupletten bestaet, elk van een blazoen vergezeld. Zeven-
tien vorsten worden er sprekende, of zoo men wil zingen-
de, ingevoerd, en doen beurtelings hunne verwytingen of
dreigementen aerf het Everzwyn (Jan den III). De graaf
van Bar, die in de samenzweering niet had willen tre-
den, neemt het woord in het achttiende (dubbele) cou-
plet, en raedt hen van naer huis te keeren. Eindelyk treedt
ook het Everzwjn op, en doet zyne mannelyke tael en
antwoord hooren.
De blazoenen, by elk couplet van het lied geplaetst,
voor zoo veel men onderscheiden kan, zijn die van den
bisschop van Keulen, van den koning van Bohemen, van
de graven van Vlacnderen, Namen, en Kleef, van eenen
bastaerd der graven van Vlaenderen, van de graven van
Keinegg, Catsenellebogen, en de la ]\fark, van de beeren
van Bronkhorst cn Voorne, enz." Willems.']
Her Ever, glü zeit
Op dit velt
Verliesen tspcl,
Want die tande
Uwer viandc
Zijn tefcL