Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 139 --
Deuckt wat tiViitwcrpen is geschiet *,
Zy steken vol van Neroes kluchten,
Haer voorstel is moort en verdriet.
Laet haer in Spaengiën sporten breyen.
Ezels en koeyen dry ven daer,
Dees guyten sendt na haer eontreyen.
Opdat sy mogen blijven daer;
't Zijn meest al fielts en roffianen'.
Die ons hier quellen spottelijck,
'tZijn beuls van Papen en Maranen;
Wie anders deuckt doet sottelijck.
Prius, die dit liedt eerst hceft gesongen,
Hy kent seer wel des paus gedrocht,
Uyt Spaengiën is hy haer ontsprongen,
Hy was na in haer feest gerecht;
"Wacht u voor d* inquisiteurs handen.
Die 'skoniucks soon 2 hebben vermoort,
Eu vecht nu voor u vaderlanden,
Maeckt met Hollandt een goet accoort,
1 Zie boven , bladz. 120.
2 Don Carlos, dien men beweerde dat de koning met behulp der In*
quisicy had doen ombrengen; tie de Nederl. onder Filips II hl.ZQZ,
IIL
Int laeste vande Mey, als elck was Sonderlingen,
Dcw d' ommegancksche feest, verheucht sonder gctreur^
tiuamen de Spaengiaerden Leyden haestich bespringen,
Met veel volcx cn soldaten ^laecktcn haer nest daer veur; —
Daer blyschap in huys is, staet druck achter de deur.
Leyden haer siende omringht vanden spaenschen tyrant,
Nam haer toevlucht tot Godt, is volstandich gebleven,
Maeckte met haer burgers, met eedt, een vast verbant.
Voor 't vaderlant op te stellen goct, bloet, en leven; —
Goede vrienden in noot malkander niet begeven.
Leyden schier heel ontbloot vaji vietaly en cooren;
Voor sesthicn duysent monden, men in haer bevant
Aen coorcn maer thien last, sulcx sy scheen gans versmooreu;
Deur grooten hongernoot elck kreech ccn half pont, want:
Armoede soeckt liste, en baert oock cloeck verstant,