Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 138 --
Zijn neder ia dc vest gevallen:
Aenmerckt nu of de stadt was krauok.
Des morgens vroegh, dry in October,
Werd men gewacr Godts wonderdaet:
"Uyt Leyden sagh men de schans over
De schuyten.voeren zonder laet.
Met broot, bier en ander provaude,
Sonder belet naar stadt, verblijdt;
Zy danckteu Godt menigorhande,
Ziju naem wert daer gebenedijt.
Die vauder stadt quamen geloopen,
!Met blijdt geschrey ons volck te moet,
Ea baden seer deerlijek met lioopen:
„Met een stuck broot ons bystant doet;
't Is meer dan zes weken geleden,
Dat wy geen broot hebben geproeft;"
Den rijckdom heeft sulckx oock gebeden.
Een steeueu hert moest zijn bedroeft.
Elok een hoorde men daer gewagen:
„Willekom vrienden hertelijck,
Gy liebt verlost dees stadt van plagen
End' al ons burgers smertelijck."
Ons volck antwoorden wijselijckeu:
„Geeft Godt alleen prijs ende eer,
Looft hom cn denkt, 'tis prijsclijckcn ,
Hy is in noot ons Godt en Heer."
O Hollant fraey, niet om verschoonen.
Die Christum nu hebt aengedacn.
Wilt overal dit wonder thoonen,
Van Godes wet wilt niet afstaen;
Al hebt gy lang geweest in hjdcn,
U droefheyt is in vreught verkeert.
Dus wilt u in den Heer verblijden,
Sijn lof tot alder tijt vermeert.
Gy Nederlanden, rijck en machtigh.
Die tot u vrydom liefde dracght.
Houd doch voor oogen dit werck krachtigh.
Het spaenschc gespuys van u jaoght,
Sonder u hulp moeten sy vluchten;