Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 137 --
Hy vont een middel prijselijck.
Dc dijcken over Ysselmonde .
Werden doorgraven sondcr vaer,
't Zeewater liep ten selven stonde.
Door al die gaten liier cn daer;
TJyt Zeeland' quam , tot onser baten,
Boisot, den vroomcn capitein.
Met bootsgesellen en soldaten,
Tot by zesliondert, groot cn klcyn.
Met sclmyten en galleyen Instigh,
Sijn sy gevaren over 't velt.
Vier lialf kartouwen lagen rustigh,
In Üclfs coorenselmyten gestelt;
Zy trocken heen als vrome hansen,
Zy deden overal exploot.
En wonnen aclit-en-twintigli schansen,
Daer bleef soo menigh Spaengjacrt doot.
Dees stadt was vijf maanden belegen;
Der Spaengiaerts capiteyn Baldeez,
Mcynend dc burgers te bewegen,
Hacr op te geven hy seer prees;
Hy krcech voor antwoort, als de slcchtcn
„Soo lang wy hebben handen, siet.
Om eten d'een, d'ander om vcchtcn,
Soo komen wy tot schänden niet."
Doen ons volck Soetcrwou na quamen,
Daer lagh des vyants groote macht.
Met paerden- en voet-volck al te samen.
En liielen daer seer stercke wacht;
Voor sulck gewelt, hoort mijn ontbinden,
Heeft ons volck schrickelijck versucht,
Maer Godt sont storm en stercke winden —
Den vyant is by nacht gevlucht.
Hoort wat den selven nacht geschieden.
Doen Godt de Spaengiaerts heeft geport.
Dat sy van Leyden moesten vlieden.
Een groot stuck muers is neergestort;
'tBolwerck en ooek dc acrden wallen.
Gemeten vijftigh passen lanck.