Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 135 --
Danek zy de hooglislc Majcslcyt,
Van nu tot hider ecuwichcjt,
'Van dat hy heeft gegeven;
Ons prinee zy, door zijns soons bloet.
Van hem tot aller tijdt behoet,.
Hy stercke ooek 's lands staten.
Met een volstandigh vast gemoet.
Tegen den vyant seer verwoet.
Die hem en zijn woordt haten.
II.
Sijt alverheught, wilt den Heer lovcu.
Zijn name hier gebenedijt,
Hy heeft getoont ziju kracht van boven
Aen zijn volck, 't welck hier wordt benijl;
Dit vind gy opentlijck beschreven,
In 't oude Testament seer klaer.
Wat hy door ziju kracht heeft bedreven,
Acn haer die zijn wet houden gaer.
Li onsen tijden kont gy mercken,
Hoe God voor Hollandt strijt en vecht:
In Zeelant thoont hy wouderwercken,
Hy begaeft tijtlijck sijnen knecht.
Don edelen prinee van Orangicn,
Met wijsheydt tegen 'spaus gewelt;
Tegen 'thoovcerdigh volck van Spangiën,
Heeft hy hem als een hooft gestelt.
Hy heeft weêrstacn met wcynigh mannen,
Soo menigh duysent helden kloeck.
Die hom meynden uit 't land te bannen.
Of hem te helpen om den hoeck;
Maer Godt heeft haer meest al verslagen,
Die op liaer macht hier droegen moet.
En wil haer opentlijcken phigen,
Godts hulp zijn volck genoegen doct.
Dit mach een yegclijck wel aenschouwen,
Hoe Godts vyanden zijn gcplacght,