Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 131 —
In Octobcr, den derden dagh,
Boysot men met zijn schepen sägh.
Binnen dc stadt van Leyden;
De hongerige Icregen spijs.
Den Heer, die zy danck ende prijs.
Diese den kost bereyde.
Natuere kreegh weer haren eysch,
Sy wierp van haer het paerdevleys,
Broot hadt sy moeten derven.
Den tijdt van seven weken lanck.
Water was meest geweest den dranck,
Waerdoor veel moesten sterven.
Doet op 'tgesicht, wreede tyran,
Siet hoe de Heere helpen kan,
Daer geen hulp is voor oogen;
Amsterdam, b ijft niet langer blüit.
Verderft doch niet u kinders kint,
Hebt met hem mededoogen;
Keert u in tijdts, eer gy vergaet.
Den Heer niet langer tegen staet,
Aenmerckt zijn kracht en gaven.
Heel Nederlandt, siet dees oock aen.
Wilt lianden aen den plocgh nu slaen.
En blijft niet langer slaven.
Gy hebt aen ons kleyn landt gespoort,
Wat hulpe dat Godt, by zijn woordt,
Gedaen heeft dees drie jaren,
Hanght dat dan oock aen onversaeght.
Voort vaderlant u strijtbacr draeght,
Afgodes dienst laet varen;
Leght by het vyer niet langer hout,
En, gelooft my, 't sal worden kout.
Ja, 't sal geen vyer meer blijven;
Wilt ghy dat dit plat sy gestelt:
Geeft den tyran langer geen geit,
Gy suit hem wel verdrijven.
Den prins, die ons hulp is geweest,
Stcrckt u en ons met zijnen geest,
Dat wy nae zijn woordt leven;