Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 131 --
O Geusen, laet ons wesen in pays en vrede,
Sonder begeven maken vast aecoort.
Dat elck in sijn geloof magh leven ter stede.
Het wert al vergeven, alsoo dat oock behoort.
„O ghy Papisten, gy dcedt hier beneven.
Te Parijs i. binnen der steden hielt gy niet vast aecoort,
Den ongeboren bcnacmt gy daer het leven,
Ende hebt bedreven sulcken wrceden moort."
Hoe dat wy 't backen, wy cn konnense niet bepraten,
Sy willen haer geusen niet laten, sy geven ons geen gehoor; —
Dat sy 't ooek derlen ten soude naer niet baten, .
Haer leven souden sy laten, dat weten sy tc voor.
Oorlof, gy princen en Heeren, wilt u van 't pardoen keeren,
Hgud u aen 't woort des Heeren, wilt haer gelooven niet.
Al willen sy ons vcrnceren, en met woorden verveeren ,
Sy mogen ons niet dcercn, Godt helpt ous uyt vcrdiiet
1 Nam. op de bloedbruiloft.
licidcu,
I.
Verhcught u nu van vreught outspringt
Een danekbaer lict van harten zingt,
Gy die dc waerheyt aenhanget,
AVant by ons wort nu rechtevoort
Een stem der blijtschappen gehoort,
Daer langh na is verlanget:
De rechterbant des Heeren sterck.
Die heeft vertoont haer wonderwerck.
Gelijk by ouden tijden.
Als hy zijn volck, in harder noot,
Vryde van honger, zwaert, cn doot.
En na druck gaf verblijden.
Een yegclijck is wel bekent.
Wat den paus voor een instrument «
Sond in de Nederlanden,
Na dat due d'Alba is geruymt,