Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 129 —
Tiete Hcltiuck ^, als een vroom hopman,
Ily voerde zijn kneeliten soo dapper an.
Allarm sloeghen die trommen;
De vrybuyters quamen soo stoutelijk .au,
Sy bleven daer al diet niet ontswommen.
Wat batet daer al u groote eracht.
Die ghy, Moortdainmers hadt by den anderen gebracht,
Veerthien liondert Papouwen, wilt hooren!
Godt toonde daer sijn groote macht,
Papou gaffc daer al verloren.
Vijftien aenslagen hadden sy gemaeckt,
Zy waren te Purmerent oock ghcracckt,
Sy meynden twas al ghewonnen.
Do galcyen schotender so dapper in,
Seer weynich dat ontsprongen.
Achtcntachtigh vrybuyters voorwaer geseyt^,
Die hebben daer weer neergheleyt
Meer als seshondert bloethonden, wil hooren,
En noch wel twehondert tnegentich bekent,
Gebrocht al binnen Horen.
Godt toonde daer zijn wonderwerck,
Door zijn crachtigen hant seer sterck,
Soomen t'Ulpcndam moeht acnschouwen
Die galcyen schoten daer int pcrck,
Papou quam int benouwen.
Vicrhondert te Ulpendam bleven doot,
Die sy begroeven al inde sloot;
Sy cregen te Moordam nieu maren,
Hoe dat zy te Purmerent bloot,
Eu tc Wormer waren gevaren.
l Ticlc Heltinga, vroeger grietman van Wimbrilzeracleel, een der
wakkerst« hoofden van de vrijbuiters. 2 Amsterdammers, zie boven.
3 ,,Ondep andere sloegen 88 vrijbuiters, met kloetstokken of verre-
jagers gewapeod, dienende voor spiessen , om over de grachten te spring-
en , wel 600 Duilschers dood , en braglen er nog wei 290 (1.250) te Hoorn
gevangen; deze vrijbuiters gebruikten, boven hunne kloetstokken nog dc
bussen, die ze met eeu lederen riem op bunnen rug wisten tc schorten."
(v. Met.)'
4 ,, Een deel was gevloden naar Ulpendam , daar ze eene schans had-
den , die de Hollanders, den 25sten van Zomermaand wonnen, eu daar
ze wei voor leshoudcid man krijgswapenen vonden," (v. Met.),
IL O