Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 125 --
Elf schepen, met vroom gemoet eu hert,
Voor den vyant was geen genaden;
'tZy Duytsch, Spaengiaerts ofte Waei,
Sy spoelden haer de voeten altemael.
De reste gingen sy bcsetten.
Om des morgens haer tanden aen te wetten.
Pincxter-Macndagh smorgens vroegh.
Waren de vyanden meest al verloopen.
Negen maeckten haer koers recht als een oogli,
t' Antwerpen was al haer hopen.
Die ander lieten zy in de pan,
Maer sy waereuder meest al van
Met haer hootkcus daeruyt gevaren.
Op d' eylanden sachmense paren.
De Schaepstallen geheeten zijn
De eylanden, daer zy op zworven.
Wel acht hondert daer op quamen fijn.
Meest van honger zy daer op storven;
De ander die daer worden gevaen,
In de Schelde zy moesten te water gaen.
Met de vloet sy tot Antwerpen dreven;
Grooten rouw in de stadt wort bedreven.
Vijf iu de gront, drie in lichten brant.
Met vijftien prijsen quamen sy acnsctten
Voor Vlissingen seer triumphant.
De Heer van Hemstee, sonder letten.
Vies-Admirael van de Papisten vloot,
Wert gesonden na den prince minjoot,
Hondert twee metalen stucken
Saclunen van de schepen rucken.
Oorlof, zijt allegaer onverzaeght,
Al wil Piere de Valentes i komen
Uyt Spaengiën, Godt het seker niet behaeght.
Zijn snorken en hoogh beromen,
Sulcks als hy in ludien heeft gedaen,
Ende meynt ons nu oock te verracm,
1 Ptedio de Melendn , die in Bi.skaye een spaansche vloot toerustte>
maar, tocu die gereed was, aun dc roode loop slicrf.