Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 124 —
Zeebnit der Zeenwen.
[„De Spaansche vloot, die te Antwerpen lag, was, on-
der 't muiten der Spanjaarden, een stuk van de stad af,
benedenwaarts, geweken, op dat er de oproerigen niet op
aanvallen zouden. De Zeeuwen zeilden er, met een tame-
lijk tal van smal- en ra-zeilen, op af, bemagtigden drie
schepen, en staken drie anderen in den brand. Adolf vau
Haemstede, Onder-admiraal aan de Spaansche zijde, viel,
bij deze gelegenheid, den Zeeuwen in handen, en werdt
op Delft naar den Prins gevoerd, waar liy lang zat." U^a-
genaar.l
Den dertighsten Mey, op Pincxter-dag,
Kregen die Vlissingers wat te doene,
ïegen die van Antwerpen met gewach.
Ontrent Saftinge na de noene;
Sy waren weder gekomen uyt,
Maer haer kruyden waren van geen virtuyt.
Dat mochtense wel beklagen,
Godt woudese ten lestemael plagen.
Op de Schelt voorby Rommerswael,
Quamen die van Zieriekzee aensetten.
Die van Antwerpen sagense altemael.
Riepen : 't zijn vrienden om ons te ontsetten;
Daer mede waren sy in een val.
Want die van Vlissingen, met groot getal.
Den Hont quamen opdringen,
Sy konden na Antwerpen niet weder springen.
Papou, wel vierendertigh in 't getal,
Wel gemonteerde schepen.
Met die te Lillo lagen al,
Sy waren daer metten anderen benepen;
't Grof geschut gaf soo grooten geluyt,
De Vlissingers riepen: dit is onsen buyt,
Klamp aen, klamp aen als mannen !
Papou stont of bescheten waren de handen.
Op Pincxterdagh, eer 'tdoncker wert,
Kregen zy, met vrome daden.