Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 122 --
Met fackelen en hamers mcniclifout,
Of zy al de deuren wouden opjaghen.
Also dat de vroukens met kinde benout.
Zijn dootghebleven dooir vertsagen.
Dat haer mans aensaghen.
Die gouverneur ' heeft een eyseh gedaen,
Vier tonnen gonts woude hy haên.
Vander stadt Antwerpen vereoren,
So wou hy de burgers terstont ontslaen, •
Meer wilde hy hebben dan die eontoren,
Of 't hieve al verloren.
Dus heeft de gouverneur, willet verstaen ,
Tien tonnen géuts wt Antwerpen ontfaen,
Aldus kan hy den tienden penninck halen,'
AI costet goude en silvere schalen saen,
Om zijn Spaengiaerts ende Walen,
Daerraede te betalen.
De hoochgeboren prins van Orangien bekaut,
Een vry edel heer wt dat Nederlant,
Daerna hoort men tAntwerpen verlangen,
Maer de Gouverneur als een tyran.
Die doetse deerlick vanghen,
En aen een galghe hanghen.
So lang ghy de prins hont wt dat lant,
Can hy u schatten en scheeren aen elcken kant.
Den tienden penninck met hste crijghen,
Gelijck duc dAlva, den ouden quant,
Sal hy dan oock gaen wijghen,
AI stille zwijghen,
1 De landToogd, Rcqueiens.
II.
Maer wie wil hooren een nieuw liet {bis)
Dat tAntwerpen is gescliiet, Eoire viUaco i !
Dat tAntwerpen is ghesclüet, Eoire ladron!
1 Fnora pillaco, fuora ladron was de kreet der Spanjaarts tegen de
Waleu, die in AnXv,-. lagen.