Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 121 --
Als nu by Moock was gedaen die slaeh,
Daerna men tAntwerpen groot jammer saeh,
Vau duc dAlfs ruytcren ende knechten,
Antwerpen te berooven maeckten zy een verdrach,
Twee-mi-dartich vendelen sachmen reehten,
Moutehassen en spechten i.
dOpperste vaut Casteel 2 had haer eedt ghedaen.
Als zy graef Lodewijck hadden verslaen,
Souden sy van Antwerpen voorschreven,
Haer oude betalinghe heel ontfaen,
Zij en zouden om lijf en leven,
tVelt niet beghcven.
De Spaengiaerts zjn gccomeu met gewelt,
Twee-en-dartich vendelen waren daer getelt.
En riepen tot de burghers verheven :
Ghy, Lutrianen! scheyt van u goet en geit,
Wildy behouwen dat leveu, tis ons al ghegheven.
De burgers hadden op Grau veis broeder toe verlaet.
Dat hy soude weeren de Spaengiaerts quaet,
Maer de Monick 4 liet zijn schelmerij blijcken,
Hy lietse neven 't casteel in Antwerpen vermaert,
Daer die borghers moesten bezwijcken.
Arme cn rijcken.
Seer haestich liepen sy, als Turcken snoot.
Door de stadt% met schriekelicken getiere groot.
En deden de borgere groot versmaden:
Betaelt, betaelt ons met der spoet,
Of u en geschiet gheen ghenade, Vroech noch spade.
Die Spaengiaerts waren seer verwoet,
Om te berooven der burgers goet,
De schepen, die sy geladen vonden.
Moesten weder ontladen mettor spoet,
Eu di;^yven daer üucx van landen.
Of men woudcse verbranden.
Des nachts liepen de rabauwen stout,
1 Schimpiiamea der spaansche soldaten.
2 Don Sancho d'Avila , zie blz. 119 . aant. I.
3 Champagny. de stadvoogd van Antwerpen.
4 Ref{Uejens.