Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 120 --
Wat in den achter-tocht is bleven leggen.
Van Hooghdnytschen, wijven, eu kinderen bloot,
Daer weet men niet veel vau te seggen.
De tijdingh quam te Nimwegcn op dat pas.
Dat graef Lodewijcks slagh verloren was,
Die goede heeren waren daer bleven,
Sy luyden die kloeken wel alsoo ras.
En schoten soo dapper daer beneven.
Die van Nim wegen hebben dat vernomen.
Dat vijf metale stucken daer binnen zijn gekomen,
Op de Kruys-strate dedense vueren,
Sy stakense met rosemarijn tot een spot:
Dit zijnse die souden breken de mueren!
Hoort wat men noch gebeuren sagh.
Als dat geschut daer komen was, op dien dagh.
Brandende lanteernen hebben sy aengesteken.
Op dat 't elck soud' aensien met groot geklagh,
Sy zijn daer stoutlick nagcstreken.
Die van Nimwegen waren so seer verblijdt.
Als graef Lodewijck hadde verlooreu den strijt,
Maer ick hope het sal ten besten verkeeren;
Als graef Lodewijck weder te velde komt.
Dan sullen sy wel laten haer triumpheeren.
Al is hy daer soo deerlijek verjaeght,
Hy en heeft verloren dorp noch Stadt
De prins heeft weder een buyt gewonnen;
Maer eer de tijdt ten eynden gaet,
Sal het noch al ten beste komen.
.lliiUeiide Spanjaarts te Antwerpen.
J.
Wie wil hooren ecn drocvich liei.,
Wat binnen Antwerpen is gheschiet?
Men sach daer kermen en weenen,
Om dat do Spaengiaerts brochten int verdriet
Die borghers alghemeyne, groot en kleyne.