Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 36 —
was, sy puenttea encle seften tfolc de lieeit mccr dan
den tax gliedrouch, ende sy en puentten tfolc niet elcnaer
sinen staet; ende daeromme rees een groet oorloglie ende
eene mnterye in Ylaenderen, ende sonderlinghe te Rrng-
ghe, jeghen den prinche ende jeghen de eedele al tVryc
doer. Men vine de keurheeren, de scepenen, ende die de
settinglie gheordeneert hadden te Brugghe, 1e Berghen, te
Vnerne, te Dixmude, ende al dat Vrye doer, ende men
destrueerde haer huuzen. Het was soe groet eene ram-
melinghe onder 't ghemeene, als noyt te voren in Vlaeu-
deren ghcsien was; en dat en conste de gouverneur, de
heere van Aspermont, nict gbcbeteren noch beletten met
den drye steden iZes jaren lang bijna hield die oorlog
aan, tot hij, door den slag bij Kasselberg (Mont-Cassel),
een einde nam. — Lambert Bouwen en Zegher Jansen, uit
het Noord- cn Oost-vrije van Brugge, Wouter of Willem
Radgeer, uit de Ambachten, Jakob Peyt en Fier uit JSt.
Wynoxberghcn, waren de aanvoerders der „kerels."]
1 Gent, Rrugge, Yperen.
1328.
iSlag Mj Kasselberg.
Dusent ccc XX ende acht,
Soe wast dat men tot Cassel vacht,
Daer Vranckrijc -wan ende Vlacndrcn vt-rlocs.
Dies sal men ghcdcncken altoes.
[In July 1328 riep koning Filips VI van Frankrijk, tot
wicn zich graaf Lodewijk I om hulp gewend had tegen
het woedende volk, zijne ridderschap naar Atrecht, en
voerde daarop het verzamelde leger, in tien afdeelingen ^,
1 Waarvan een, onder graaf Willem van Holland en Hencg., «it FIc-
negouwers , Hollanders, eu Friezen beslaande; (daaronder de hollandscbe
edelen: Dirk van Brederode, Jan van Arkel, Filips vau Wassenaar, Jan
van Polansn).