Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 117 --
Dc vrylieydt der landouwen,
En die inwoonders soet,
Wilt van 't gheweldt bevrijen ,
Van dees vreemden, hier naer,
Schattingh en wilt niet lijden
Des thienden pennincks zwacr.
Spaensche Inquisitucren,
Die u hebben gheplaecht,
Verdrjft wt uwer mueren,
Ontfanght u volck-verjaeelit ',
Laet Godes Woordt üoreeren,
U daer niet teghen stelt,
Soo suit ghy prospereeren,
En vreesen gheen ghewelt.
Wilt u te saem verbinden,
Teghens den vreemden wreet;
Waeyt niet met alle winden,
Bedenckt doch uwen eedt:
Om 'tvolck te houden in vreden.
Hebt ghy ghezworen tsaem.
Het landt by zijn vrylieden
Te bewaeren bequaem.
Den coninck is u schuldich,
Nae zijnen eedt, 'tis claer,
sLants vryheydt menichfuldich
Te beschermen eenpaer;
Soo hy dat niet wil houwen,
Maer bmyckt cracht en ghewelt,
Van uwen eedt vol trouwen
Heeft hy u vrijghestelt.
Den prins wilt de hant bieden,
Die voor u 't leven waecht,
llaeckt dat de vreemde vlieden,
Daer over elck mau claecht;
Wilt ghy dit niet beharten,
Soo ghy moetwille drijft.
1 Uwe ballingen.