Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 114
Maer quam terstont iu weynen^
Ghevanghen bleef hy bloot. i
Met gheleyd zy hem broehten.
Te Vlissingheu binnen de steê.
Voor den prins hy ontknoehte
Zijn bootschap, met grooter bec,
Alsdat hy mochte behouwen
Ziju lijf en leven soet,
Maer des princen ghetrouwen
Brochten hem met der spoet.
Al op Zoom zy hem voerden
Tot onder Berghen claer,
Zy bewesen hem met woorden.
En met der daet oock daer,
Dat niet en was voorhanden
Ontset op dezen voet;
Omtrent dAntwerpsche landen
Oock wert hy ghebracht met spoet.
Te Middelburch al binnen
Is hy weêr ghesonden daernae,
Hy seyde: wat wildy beghinnen,
Hoort toe wat ick u rae:
Als dat ghy sult aenvaerden
Dat u ghepresenteert is,
Van d' edel prins van waerden,
Ghenade, dat is ghewis.
Den twintichsten sy haer opgaven
Al inder tweeder maendt.
Men sach al inder haven.
Of het waer to^hebaent;
Soo dick quamen aensetten,
Veele scheepkeus aldaer.
Met vietaly, om te wetten
De hongherighe tanden claer.
Te Middelburch binnen der muren.
l De kapileio Trcscha&t door Mondragon den 9eii Febr. naar Reque-
teo.1 cm buip gezonden , roaar op een droogte vervallea eu zoo '»prinsen
volk ia handen geiaakt.