Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 113 --
Als Pharao vcrsaeght, in 't roo-raeyr gcplacght,
Soo is 't hier gcslaeght — 't wordt u bedaeght.
Alle die dit spel behaeght —
Soo zijn oock dees Papisten,
Dees wreede Antechristen,
In haer selfs strick gejaeght.
Oorlof, amirael, officiers liberael,
Capiteynen read, bootsluyden altemacl,
Soldaten in 'tgeneraol.
Wilt Godt de eere geven
Van dat hier is bedreven.
Als David doet verliael.
Middelburg gewonnen.
I.
[Het gevolg van de zege bij Roeinerswael was de ver-
meestering van het uitgeputte Middelburg i; het gaf zich,
bij een verdrag van 18 ïebr., op eervolle voorwaarden,
over.]
Met Wilhelmus van Nassouwen,
Det edel Duytsche bloedt.
Met blijdschap sonder rouwen,
Lact ous God loven soet.
Die ons nu heeft ghegheven,
In onsen handen reyn,
Middelburch, die stadt verheven.
Door haren noot niet eleyn.
Te spelen sy ghinghen aenheven,
Armuyden en Middelburch,
Welck hem eerst soude beghcven.
Te senden, in grooter sorch,
Een van haer capiteynen,
Om hulp in haeren noot,
1 „Urbs cxtrema fame pressa et nostris iir vaniim suppftias fevr»
voicntibus, taiulcm dedita fuit." {.Viglius ail IIopp. p. 732),
II. 8