Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 111 --
Maei' het was ai qualijck gebeden,
Sy moesten leeren smeden.
Op sinte Stevens wet.
lloveerd^li stout riepen sy bout^.
Dragende hout: de Geus die schout
Ons gewelt seer menighfout,
Venez-vous canaille,
Luthriacn ende rapaille.
Dit is den dagh die u bcrout.
Als leeuwen vry, de Geusen bly
Quamen daar by, klampten onder de ly:
Papou waer zijde gy?
Seer vreeslick saclimense schieten.
De Spaeugiaerts haer schepen verlieten,
Schampado speelden zy.
In vrymocdigh accoort, de Geusen voort^
Quamen acn boort den Admerael verstoort;
Groot geschrcy was daer gehoort;
Papou 'tmoet u verdrieten,
't Onnoosel bloedt te vergieten.
Dat binnen Haerlem is versmoort.
Een vlictschc boot * scer vreeslijck schoot,
Soo dat elck vlood zijn gewelt sccr groot;
Jan van Spaengiën viel seer bloot,
!Men hoorde roepen on kermen:
Miscrccordi, wilt ons ontfermen,
Maer de leuse was: slaet doodt.
Sonder verdragh, gelijck voor den slagh,
Op een Vrydagh, 't welck heui heugen magh.
Alle die dit spel aensagh.
Veel edel Cruys-hceren,
Moesten daer sterven leeren.
Met geschrcy ende groot geklagh.
Dees tijdinge mal, met blydeu geschal.
Quam overal, met groot getal,
Tc Bergen op de wal:
l ,,Practoria atiuc suppraetorïa ex caium geoereerant, quas t'/ttf-
boten appeltaul, ipiae ad malnm aiborUabacuin; graadiorum narium more»
supccnc afiixum Icrebant." (^Menu^