Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 110 --
III.
Hoort allcgaer, in H openbaer.
Hoc dat men klaer sacb komen daer.
In H vier-eu-zeventighste jaer,
Des coninghs groot armeyen,
Met trompetten en scharmeyen,
Seer couragicus' voorwaer.
Seer triumphant voeren sy van 'tlandt.
Van Bergen, want, met een klocck verstant,
Eick schip seer vroom gemant,
Met Spaengiaerts ende Walen,
Meenden sy prijs te halen; —
Maer deus-aes viel op de hant.
Als sy nu reen, groot ende klceu,
Quamen by ccn om haer tc vcrbreen.
Voor llommerswacl hielen sy gemeen,
By haren ccdt gesworcn.
Den admiracl moest voren.
Hem moeste beswijckcn geen.
Capitein J uliacn de Romer o ^ saen,
Deed ccn vermaen, willet wel verstaen:
„Lieve krijghsluy, wilt ontfaen
Den wiju, die ick u hier schinckc,
Dacrby sult gy gcdencken.
Dat gy ketters sult verslaen.
Al in ootmoet valt nu le voet.
Als christen-bloedt u gcbedt doet.
Voor dit heyligh cruyce soet
Vau onse lieve Vrouwen,
Dit heelt wilt doch aenschouwen.
Die neemt ons in haer beboet.'*
Met dit gebet, na haer opset.
Meenden sy net, sonder belet.
Te komen door 't parket,
1 „ Qiiia Dcauvasins, arcliilhalassus, aeger lecto delenebatur, Julinnr
Romerono atque Dno Climesio, i^eauvasi vices gerenti, commendatui
(classis)'* Mmnoriale in üodt's Archief, IL p. 133.