Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— los —
u.
Hoort toe alleghemejBe,
Al nae een goet nieu liet,
Laet ons God loven, groot en eleyne,
Van de victory die daer is gheschiet,
Int laetste van January, verstaet het bediet:
God en verlaet de zijnen niet.
Hij castijt ons by maten,
Maer hij en wil ons niet verlaten.
Duc dAlve, met zijn tyranuen,
Trock na Spaengien, 'tzy u vertelt,
Een nieuwe gouverneur liet hij te panden.
Dien gaf hij over dat gantsche ghewelt.
En zeyde: 'tis in Brabant wel ghestelt.
Verlaten moeten de Geusen het velt.
Dus vecht met blijde sinnen,
Hollant en Zeelant suit ghij wel winnen.
tSestich schepen, wilt aenhooren,
Ten oorloghc, zijt dies wel vroet.
Te Berghen quamen die als voren.
Wel ghemontccrt met schut, cniyt, en loot;
Middelburch te spijsen waren zy ghemoet,
Want zy dochten, sonder tegenspoet.
Te Middelburch aen lant te comen.
Dat hebben de Geusen vernomen.
Zy hebben oorlof ghenomen.
En maeckten haer op de vaert,
Aen papen en monicken, sonder schromen.
Die seyden: dat u al heylige bewaert.
En ons lieve vrou van Hal; — 'tsy u vcrclaert:
Wijwater en was daer niet ghespaert,
Daerop hebbense wel Ihien missen ghenomen.
Omdat zy victory souden becomen.
Die daer hadden bevellen ,
Van de Geusen capiteynen goet.
Die riepen: wel lieve ghesellen,
Weest doch nu welghemoet.