Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 545 --
Maglicrcool, hertoch Erick ^ sict
Schouweiiburch 1 en missaeckt nu niet.
Dat ghij dient 'spans gheschoren.
Den duyvel om ghelt, sender verdriet.
Die 't Christenhloet versmoren.
Noch zija die staten stom en doof;
Onder 't decksel vant Christen ghcloof.
Laten sy het landt bederven,
Gheven de Spaengjaerts, tot een roof.
Des eonmcks schoone erven.
Edele heeren en staten fijn,
Siet hoe n landen verlaten zijn ,
U coninck in Spaengien ghehouwen
Opdat hy niet weten sal, wat fenijn
En quaet sy int landt brouwen.
1st voor u niet een groot oneer.
Dat ghij verlaet u eyghen Heer,
Laet dinquisicy regeeren.
Hoereerders en bogghers, 't blijckt Icyder te seer.
Die 'tiandt gantsch ruinecren?
Sit nu u coninck als een kint,
Ily can weêrcomcn, dit versiut,
Yan u eyschen met reden,
lloe hy als dan gheregeert vint
Ziju landen cn zijn steden.
Weest niet langher soo obstinaet,
Macckt vrecd int laut, eert valt te laet.
En soeckt voor alle dinglicn,
Het rijcke Gods, 'tis Christi raet,
't Ander sal hy toebringhen.
Godt ons prince sal gheven cracht,
Ende beschermen, dach ende nacht,
De vromen hier op aarden.
Die zijn woordt houden hi ghcdacht,
't Leven daer naer aenvaerden.
1 Zie boveu, bl. 71, 72.
2 Dc dichter stelt het, naar de beschouwlngswijs van den tijd, voor,
•U bleef de koning niet uit eigen beweging in Spanje.