Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 103 —
Oock een storm claer door gewroclit,
Godt danck nocli onvcrkregen
Gliy, die den prins wilt hebben verdreven,
Soudt ghy liever den thienden penningh geven,
Is dit al uw verlangen?
Duc d'Alve, u beminde neve.
Die wilder een ontfahgeu.
Of wildy n selfs tot eygenschap koeren?
Daer en derft ghy geeu Spaensch om leeren,
Treckt liever iu ÄVestphalen,
Daer wil men wcl eygen slaven bcgecrcn.
Men spreeckter duytsche lalcn.
Oorlof, ghy borgers fijn en oprecht,
AI wat den Spaengiaert u tocseght.
Oft wat sy u belooven,
Dat houden sy gelijck een hond sijn echt; —
Wacht u voor sulcke boeven.
i Dit lied werd dus na 18Sept., maar nog lydcuE hel heleg gedicht,
1574
Land^ gesteldheid.
Hollant, Zeelant, ghy edel prieel,
Al zijt ghy cleyn in u casteel.
Trijs hebt ghij'boven schreven,
Dat ghij den "bloedthont, tot zijn deel.
Den thiendcn niet wiit gheven.
De Staten van het Nederlandt
Hebben verworven groote schaiit.
Een Spaengiaert sy ^ntboden ^,
Te schatten, te scheeren, te stichten brani:,
En den vromen ie dooden.
Hy toonde liaest zijnen boosen aert.
De graef van Egmont en Hoorn tsacrt,
Met den adel, hy verpletten,
1 De dichter wijt, als mea liet, Alva's komst aan d<^ SUten.