Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 101 --
Dus wilt met vlijten u gaan spocn.
Om die spaensche inquisitie te helpen broCn,
Ende wilt, voor al u verlooren ghcschooren,
Sulcx ghy ghcdacn hebt van te vooreu;
Maar sulcke tresooren zijn nu gheslooten,
Wy en houden niet meer van sulcke sacerdoten,
Al sulcke promoten moghen wel verharen,
Want sy ons metier valscher leeringhe beswaren;
tZijn Hels dienaren, alst is gheblccckcn.
Men saldcr voortaen Gods Woort gaen prcccken.
II.
Hoort toe, o menschen, nu ter tijdt,
Ghy die den Spaenjaert gunstig zijt,
Ghy wenscht hem alle vreden,
Meyndt ghy daer door te wesen bevrijt.
Of hy quam binnen u steden?
Zijt ghy soo slecht, man cndc vrouw,
Meynt ghy dattet u baten sou,
Dat men u Catholijcken noemen?
Soo neemt exempel aan Bossou,
^Die in Rotterdam is gekomen ï.
Hy nam de stadt in sijn geweldt,
Wien heeft hy van geloove vermeit.
Of na geloove doen vragen,
Maer hy heeft de lieden neder gevelt.
Doorschoten cn doorslagen.
Spiegelt u acn Meehlen in Brabant
Sy quamen met ongewapcndcr handt.
Den Spanj aert te gemoet gegangen,
Sy droegen processie triumphant.
Wat loon hebben die onlfangen?
Sy worden verslagen al waren sy koen.
De borgers waren, in dit saysoen,
Vol suclitcn ende treuren;
1 Zie boven , bladz. 10.
2 Boven, blade 39.