Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
Al sou ick het op mer knien doen besmren.
G. Dat sachmen wel^ doen ghj pleecht te regeren.
Giuct het al pertiirberen^ om rrientscliap te hou
Met die de laüdcü hringhen in dit benouwen j
Eude wildender in brouwen die inquisitie wreet;
Om haer te helpen meidj oock bereet^
Al ist u leet ick moetet u ontdecken;
Durft ghy noch met Zijnder Excellentie geckeu?
Rcclit öfter glieen vlecken wären ouder u cleereu,
Maer doen ghy die afgoden mocht beweeren^
Doen waren u voeren weder wijt ontdaen.
IVtl Wy moetent noelitans eens bestaeüj
Nu te laten gaen, — ^t is te naer giiebrocht
G. Tantalus waren dc vnichten over zijn neiise gheküochfj
Ende liem docht 't water in zijn mont ie loopen^
Nochtans en heeft hj er nojt wtgiiesoo])cn^
Dus en wilt niefc loepen van ii naerbj-wescn.
Wtl Ick hoope hy sal ons supplicatie ten minste lesen ^
Ons gheuadicli wesen, naer zijn ghewoonlicke gratie.
G. Waer blijct van die Spaeng-iaerts procuratie^
Dits een miirmuratie over die hecle stadt.
Wil. Procuratie hebben sy Jaiiglie tijt ghehadt,
Heeft oock plaetse ghevat tot veel plecken,
Eude sal uoch wel voor volle proouratJe strecken,
Die daer mede ginck gecken/'tsou hem rouwen.
G. Sy en kennen niemant dan Graef IVïJJem van Nassouwen,
Den coninek \nldet hem befronwen, hooeh gecert,
Dat dese landen by Jiein souden wen/en gheregeert,
Sulcx gheconfirmeert, int schejdca wt deu lande
Hem te verlaten 't ware een eewighe schcwde.
Dit moorden en branden mochte den Coninek haer wijten^
U supplicatien zijn niefc weert twee mijten ^
1 „Les cnocmis sambloiit dc rechef mettre Ia paix en avant et escyip'
vent et fout escrire par autres; le tout ne le font que pour nous tromper
pt eodorioir, et cependant d'y fortifier d'auitre côte la meilleur et nous
prendre peult-estre au depourveu." (Oia.ïje, Archt IV. 231.)
2 In ld59 uamcl.