Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 97 —
Sy hebben veel Maets gebrouwen.
Door liare geveynslheydt groot,
Oock mannen eude vrouwen
Gebracht in lijden groot;
Eer 't landt sal sijn in vreden,
'tSal kosten menigen man,
Daerom, mot ous gebeden,
Lact ons Godt roepen an.-
Bidt voor den wcl-gczmdcn
Prinee, seer hoogh vermaert.
En de Heeren in allen enden,
Daer Godts woordt wordt verklaert.
Den Graef vander Marek ydono,
Deu paltz-graef op den Rijn,
Voor Engelandt, de kroone,
Magh wel gebeden zijn.
Geen vrede met 8paiije.
Ijaet ons noch houden do wapenen in haude.
Opdat den naem van vrio lande
Niet en gedie tot groote schande i.
Opschrift van Douza's snaphaaa, 1573,
Een, dachte van een inlander, in forma van een suppli-
oatie, die sonder noot ofte van yemant geiaecht, sijn va-
derlandt verlaten heeft, op toelcke dachte hg dictcils
door sijn eggen Conscientie beantmort wort, ende
is bj den Latinen Genius ghenoemt.
Wtl. Bylacy! wacharmeu! 'tgaet al verlooren.
Onsen hanghel cranck hy is verswooren.
Wie ginck oyt hooren van meerder schänden?
Wy waenden weder, sonder verstooren.
Met praetijcken in onse steden te booreu,
Daer wy te voren saten als vailianden;
Maor uu moeten wy loopcu in platte landen,
ii. 7