Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 96 —
Met alle die hem aen-kleefti,
Docht ghy doen, 't is waeraehtigh,
Ter vleesch-banck hebben gebracht,
Maer Godt, de Heer almachtigh.
Heeft voor ons wel gewacht.
Waer uwen dienst getrouwe,
Soo men van sulcken leest,
Graef Lodewijck van Nassouwe,
Waer laugh in "t landt geweest,
Den Duc met sijn bloedthonden
En hadden niet geschilt,
Waerdy getrouw gevonden.
Het landt waer al gestilt.
Ghy maeckt u selven stricken,
Daer ghy in vallen sult,
Hy sal u quaet ontdecken.
Wanneer de tijdt vervult;
Ghy sult noch voor hem schamen,
Lact hem komen in 'tperck.
De edelen heer, met name
Den grave vander Marek.
Daerom, edel heer verheven.
Neemt eenen goeden moet,
Godt sal sparen u leven.
Spijt u vyanden verwoet.
En sal u sterekheyt geven.
Door zijn genaden groot.
Opdat door u beseven,
Wy komen wt der noot.
Al was David verdreven.
Door Sauls hoogen moet.
Nochtans sachmen 't lot keeren ^
Dewelcke lagh onder de voet;
So sullen sy oock beklagen,
Aenmerckt wel mijn vermaen.
Dat sy H dorsten gewagen,
U edelheyt te vaên. ,
Met Lumey was ook Barlbold Entens govang«n genomea.