Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 95 --
En brengen aen den dagh
U valsche, loose treken?
U naeckt eenwigh geklagh.
Schaemt u u boos hanteren,
Ghy hypocriten quaet,
U logenen-versieren,
Die zit in des landts raedfc;
Geveynst zijn u raetslagen,
Ghy Aehitophels bloedt,
Ghy suit als Haman beklagen
De boosheydt, die ghy doet.
Ghy soeckt des Graven leven.
Op dat ghy soudt te bet
Die landen brengen in sneven.
Door u trouwloos op-set;
Gij hebt den prins gezworen,
Maer uwen eed is vals,
Ghy soeckt den edelen-geboren
Te brengen om den hals.
Ghy sit als potentaten
In des landts regiment,
Maer monicken, papen, prelaten
Maecken u siende blindt
Daerom zijt ghy partye
Den kloecken Grave, maer
Al u verraderye
Sal komen int openbaer.
Ghy hebt het landt te schänden
Duc d'Alf gepresenteert.
Te leveren in sijn handen,
Sulcks was gepresumeert;
Daerom quam hy gevlogen
Na Haerlem, soo 't wel scheen,
Daer was de prins bedrogen.
Van boven tot beneen.
Ghy zijt het landt seer schadigh,
'tis jammer dat ghy leeft;
Den prins en grave genadigh.