Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 33 —
1321.
Dusciit ccc twintieli ende een,
Soe watt gcleit die eerste steen
Ant tliuus tSiiite Gheertrudcnbergheii,
ïïera, die 't uoode sien, te terglie.n
[Door Willem van Duivenvoorde, in het jaar 1321, ge-
sticht, werd het genoemde kasteel, in 1420, door de Ka-
beljaauwsehen genomen en geslecht].
1322.
(■elder en liUik.
HoeseLt fMIInl CrVCIantVr VI Leodlul.
Dusent ccc xx ende twee,
Soe gesciedc menighea Ludekcr wee,
Tot Hoeselt op dat velt,
Daerre menich bleef ongetelt,
Ende biscop Alof van der Jfare,
.leghen hem street mit here stare;
Opten dach sinte I'irmijn,
Als dit vaers voren seit, int Latijn.
[„In den .jare ons Heeren Jesu Christi mccc ende xxij,
des sonnendaoohs na Sinte Matheus daghe, soc street die
grave Reynout van Gelre, metten brunen hoefde, tot Hoe-
selt, daer die van Luye ende van Huy warden versleghen;
ende daer bleef van der gelresolie syde Heer Robrecht van
Arckel, Hubert Scheue van Culenburch, die heer vau Ueye,
ende veel goeder luden met hem"].