Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 88 --
Waerom licbdy inghenomen
Dit Jesebels ghebroet te hoop ?
Hadt ghy ons prins te moet ghecomen,
tWaer u veel beter coop;
Nu zijdy tot een roof ghcgheven.
Als Jerusalem rechtevoort,
Ghy meucht wel vreesen ende beven,
Want ghy suit noch worden verstoort.
O dochter van Sodoma geweken,
Ghy boeleert met den spaenschen tyrant,
tllooft hebdy altoos wtghesteken,
Boven alle steden in Hollant,
Mocht uwen wille triumqheren;
Ghy brocht heel Hollant in diseoort.
Neen, God wil sulcks niet begeeren,
Maer ghy suit noch worden verstoort.
Ghij seydet, door uwe dachten,
Sout ghij maken eenen dieren tijt.
Dat wij van hongher souden versmachten
Maer ghij crijchtse selver seer subijt;
Wij hebben greyn ghecreghen,
Wt het Oost cn wt het Noort,
En ghij sit seer versleghen,
Jae wort altemet verstoort.
Waer is u nceringh, u welvaren,
U triumpheren, u cyraet?
Waer siet men de schepen paren
By u, vol rogghe ende ander zaet?
Eortuua is u al ontvloghen.
Die gaten zijn te hoop versmoort,
tNet is u over thooft ghctooghen.
Dies suldy noch worden verstoort.
Die bloetgierighe Spacngjacrden
Domineeren by u dochters reyn.
Papen en moncken vol onwaerden.
Eten u coren ende u greyn,
U specerij ende u juweelen
Ijt'ggen versmoort en half vorgoort.