Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— SI —
Ghy soudt my in der noot bystaen,
Maer ghy zijt my haestlijck afgegaen.
Het welck my meest verstoorden.
Schoone woorden en vullen geen sack.
Dat heb ick wel bevonden,
Hulpe en bystant my gebrack,
_A.ls ick dreef aen de gronden,
Eick een die voer daer zijner vaert.
En lieten my aldaer bezwaert.
Bedroeft ter selver stonden i.
Och, daer ick placht een Heer te zijn,
Daer legh ick nu gevangen.
Na Amsterdam op dit termijn,
Waer beter mijn verlangen;
Ey, Geus! laet my doch uyt dit gaet,
lek sal u loonen die schoone weldaet.
Met moorden en met hangen."
Oorlof, Bossu, wreet ende fel.
Met al u spaensche knapen,
Ghy maeckt des koninghs landen rebel.
Ter liefde munnicken en papen,
Die altijdt zijn verdorst nae bloedt;
Gelijck een viseh nae 't water doet,
Nae 't Chi-isten-bloedt sy gapen.
1 Zie hoven, bladz. 79 aant. 1.
Ainsterdam cn Enklinizen in gesprek.
Amst. O radt vau avontueren.
Wilt ghy schier ommeslaen,
Mach ons gheen hulp ghcbucrcn,
Soo moeten wy vergaen,
En dit doet ghy, Enchuysen,
Wy wijtent u alleen.
Alle does groote abuysen,
Brenght ghy int landt g:hemeen.
Euch. Wat wilt ghy op ons kijven,
ühy sleed vau Amstclredam,