Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 83 --
En hebben eeu pater van my gejnaeekt.
Mijn kruyn is niet eens geschoren.
Hoe 'tis, ick ben in tegcnspoet,
Maer het moet zijn geleden,
lek moet'et reeckenen voor goedt,
Hat ick ben hier ter steden.
Veel liever hier als te llotterdani.
Want daer is de borger op my soo gram.
Om de moort dien ick daer dede
Waer is de paus, de heylige man,
Konde ick by hem geraecken,
Ick lietse hem doen al in den ban,
Die my dit schip deden maecken;
De hel roep ick tot deser uyr.
Met sinte Patricius' vagevuyr2.
Al over hare wraecken,
Sy hebben my dat scliip geschenckt,
Ick sou den krijgh beginnen.
Dit heeft my aldermeest gekrenckt.
Nu ick het gae versinnen;
Wat schippers of stuerluy dat ick vracghd',,
Zy spraecken, alsoo het my behaeghd:
IJ schip kan niemandt winneu.
Maer doen ick quam voor Hoorncr Hop,
Worde ick wel anders gcwaren.
Dat sal my steccken in mijn krop.
Al leefd' ick noch vijftigh jaren;
De Geus leerde my, op 't sclfdc pas,
Wat schoonder genuchte dat'het was.
Op Zuyderzee te varen.
Jan Symonsen Rol 3, ghy lichten quant ,
Waer zijn u scboone woorden.
Die ghy my loofde aen mijn handt,
't Welck menigh man aenhoorden,
1 Zie boven , blad«. 10^
2 Verg. over St. Patrick's Vagevuur bet Nederlandsch Proza, Am-
sterdam, Gebhard en C". 1851, I. blads. 94.
3 Burgemeester vau Hoorn, In 1570 door Alva tot vicc-admiraai aaa-
gesteld.