Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 80 —
Uat heeft hy overghegheveii,
Urn te behouden zijn leven.
Men sach daer domineeren
De Geusen, met blijden gheluyt.
Voor Hoorn ooek triumpheeren.
Met al soo sehoonen buyt.
Van metalen ghesehut, en ooek van kiuyt.
Moordam ! comt morghen weder uyt,
Te Hoorn ai binnen de palen,
Om u Inquisicy weer te halen.
n.
Hoort, ghy mannen en vrouwen,
Jouek, oudt, arm, ende rijck,
"VVilt op den Heer betrouwen,
Sijn woordt is authentijck.
Hierom soo neemt van hem geen wijek.
Zijn wonder moehtmen aenschouwen.
Voor Alckmaer klarelijck.
De stadt, die was belegen,
'tls elek man openbaer
3Iacr Godt, door sijuen zegen.
Die uamse in sijn bewaer,
Alsoo 't daer is gebleecken klaer.
Al door sijn grooten regen *
En vloedt, soo vroegh in 't jaer.
Sy meyuden de stadt te vernieten,
Als sy daer quamen ontrent.
Met stormen eude schieten.
Te brengen in torment,
Maer Godt die alle herten kent.
Begon dit te verdrieten.
Heeft die vyanden af-gewent.
Sy meenden de zee te verwerven,
Te brengen in haer geweldt,
Noort-Hollant te bederven,
Daer waren sy op-gestelt,
1 Verg. boven , bladz. 50.