Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
-- 78 —
Ter zee meyat ons te dwinghen,
Deu grave van Bossou,
d'Alve was hy seer ghetrou.
Zijn admirael, dat segh ick ou.
Dit was nu zijn officy,
Zyn schip liiet d'Inquisicy.
Op zee is hy ghecomen.
Met alle zijn groote macht,
Dc Geusen al sonder sclu:omcn,
Hebbeen daer op hem gheacht,
Ona edelen admirael wijs bedacht i,,
Ily heeft al nae Bossu ghewacht.
Om teghen hem te campen.
En lustich aen boort te dampen.
Als dc Papisten vernamen.
Dat dc Geusen haer waeren omtrent.
Of als sy by haer quamen.
Doen hebben zijt hacst afghewent,
Zy waeren bevreest voor dit client,
Maer Schuylenborch, tsy u bekent.
En mochte dat niet ontdrijven,
Ghevanghen moest hy daer blijven,
In October den elfstcn daghe,
Hoort wel nae dit bescheyt,
De Geusen die daer laghen,
Tot enteren wcl bereyt,
INIaer de Papisten voorwaer gheseyt,
Zy hebbent veel liever afgheleyt,
Want sy haer meest verlieten,
Al op haer sterke schieten.
So haetst aen malkander toghen.
De Geusen smeten van boven neer
De potten met calck, die vloghen,
Wten meerssen, hoe laugher hoe mccr,
In d' Spaengiaerts ooghen was dat een zweer ,
Den kalck, die stoof hee langher hoe seer,
Haer schepen men wit sach werden, '
Met die calck men haer verveerden.
1 Konielis Dirkszoon, ran Honnikcadam.