Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 71 -
Alva's vierde boetpsalm.
Ke marvillc, ke diablos,
Moet iek uu, te voet cu te ros,
"VVijckcu van Alcmacr, cleyn van waerdcn,
Soo word ick niet glicaclit op acrdtn.
Renego Dios, is dat wacr.
Dat mijn wissel int openbacr
AVt Spaengiën ferugghe is glicsonden.
Dit gheeft mij 't hert vcel zware wonden.
Zal ick nu, door ghebreck van ghelt,
Ruymen moeten al wt het velt.
Zal" ick moctcii balickeroeteren,
Na Spaengiën schampen met oncei'cn;
Ben ick dan üiöt op ccn vlees-banck,
Soiider ghelt is ulijn macht heel kranck,
i^nden strick ben ick dan ghevanghcri,
Daer met ick andre mfcynde te pranghcii.
Heylighe vaer. Bon Cofn^agkoèn,
Wat sal ick dfcse GfcuSe doen?
Want het gaet mij teghen mijn gissen,
Ick vrees, ick sal 'tlant moeten misseu.
Bisschoppbii, ptelatcii cöhit voort,
Papen, kanunckcii, sent ghelt acn bOörf.,
Lact u hoeren wat abstiueercn,
En wilt het ^ielt tot mijwacrls kecrcn.
Vergas, dcUIlio, mijn bloedtraet,
Vitcllc, \vcest mijn locverlaet,
Is nu u racdt ganschclijck verloren,
Soo moeten wy hier al versmoren.
Ghy spaensciieh. adel met u pracht,
Ick heb u tot veel staets ghcbrachi,
Wt den dreck heb ick u gheheven.
Weet ghy my nu gheen troost tc gheven?
Ghy oostersche kanmickcn vry,
Adiaphoristcn staet my by,
Hertoch Erick ^ met u ghcsellcu,
) Erik van BrHUswijk,