Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 70 —
Soo sulleu my de iiedca naekijckcu,
Waer ick gac by der straet;
Een ycglicück zal segglien:
Daer gaet duc diVlvens soon,
Hollant moeste liy laten Icggben;
Sulck scliimpen ben iek niet ghewoon.
O stadt, ghy meucht wel béven.
Die daer leyt aenden waterkant.
Wanneer ick Hollant moet beghcven,
Soo coom ick u ter hant,
Iek sal u plonderen ende rooven
U kisten ende eantooren schoon,
Ghy meucht my wel ghelooven,
Want het is u verdiende loon."
De landen te verderven,
Ghy daer toe zijt ghesint,
tWclck soude moeten besterven.
Het aldeijonghste kint.;
Maer Godt cn sal niet lyden
Soo grouwehcken moort,
Zy sullen hacr noch verblydeu.
Als ghy suit wesen verstoort.
Ghy, steden ongliewonnen,
Blijft vroom tot dcscr tijt.
Diet quaet aen u beghonnen.
Zijn Jiare macht meest quijt.
Dus wilt Godt dancken cn loven,
Hy maeckt u kloeck en stout,
U koemt die kracht van boven,
Omdat ghij u vromclijck hout.
Oorlof, ghij borghers allen,
U steden docii wel bewaert,
Ghelooft nu gheen schoon kallen.
Al vanden spaenschcn aert;
Die wreede macht wt Spangiën,
Wilt stellen achter dc hant.
Dat dc loffclijcke prins van Orangiën,
Mach regeren uw eyghen vadcrs-lant.