Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 67 —
m
In haer schans sy legghen cn loeren
Met als die doeken roeren,
liet coemter al creiipel en lam.
Al ist dat wy ghewapent eomen.
Met duysent man, voor haer schans,
Zy gaen niet eens verschromen,
Maer sy hopen tegen den dans,
Wy derren niet eens gaen kieken,
Om int velt te halen een buyt,
Zy hebben ons dra binnen micken,
Dus gaen zy ons verklicken,
Zy slaen ons al op de huyt.
Sy hebben stocken met knoopen
Soo springhen zy over de sloot,
Naeckt sy dan ua ons loopen,
Al met dc billen bloot;
Al ist dat wy nae haer scliieten,
Zy staen ghelijek een pael,
Wy eonnen haer niet ghenieten,
Dit mach ons wel verdrieten, —
Dat den boor de nicker hael!
Als sy ons hebben gheereghen,
Zy spelen met ons een mnek.
Ons builken gaen zy leghen.
Al teghen ons wil en danck,.
En voort ter selver plecken,
Snydensy ons ooren af.
Binnen haer schans gaen sy ons trecken,
Ten lesten soo moeten wy trecken
Ter galghewaert alsoo straf.
Doe wy van Haerlem vertrocken,
Wy haddent soo niet ghedocht,
1 ,,(Sonoy), vermits dc vijand so sterk was voor Alkoiacr, heeft Ij ij
vier sterke schausea doeu maken, cen op de Hnygendijk lot Rustenburg,
dc andere op Langedijk lot Broek, de derde op Schoreldam cn de vierde
op Crabbend-am. In welko schansen hij dag en nacht dede waken, in
sommige 200, en audeie omirent 300 ea meer huisluiden, doende deu
vijand dïigeUjks groten albreuk.'' l/Or.
i Hunne verrejagcrs of polsstokken , die zij leveiib als spiesen ge-
bruikten.