Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
T
— 61 —
En doorstakze heel verstoort,
Het duurde niet zeer lange,
Zyn leven nam ook ent;
Zy mochten al wel ziju bange,
Die de brugge quamen omtrent.
De burgers toonden couragie,
De knechten waren welgemoet,
Dc vrouwen met haar koockeragie,
Verwachten hun aankomst met spoet.
De mciskens ca de knapeu,
Het was al aan de vest,
Wel voorzien met St. Stevens wapen,
Eik wilde doen zijn best.
Zy dorsten niet aankomen,
't HeeCt hun niet wel behaagt,
Zy zagen de burgers vrotneu,
Zy kregen herten versaagt.
De wind die hun was mede,
Die heeft zieh omgedraait ^,
Gods hand was met dc stede,
Zyn lof moet zyn verbraidt.
Hoe zouden wy n nict loven,
O aller Heeren Heer?
Aan ons, die waren versclioven,
Hebt gy verbreidt uw eer;
Gy hebt willen behouwen '
Die krachteloos waren geacU,
Eu die op huu zelfs bouweu,
' Ziju gevalleu met al huu pracht.
Lof Priucelyke "Vader l
Lof Heere gebeuedijt!
Wy daukeu u al te gader,
Dat gy DUS hebt bevrijt,
Als wy waren zeven weken,
Omringt met groot gewelt,
Gy hebt ons niet bezweken.
De vyant moest ruimen ^t velt.
1 M En lij quamen met zeer veel slroo om le smooVen, de
tot hun Yoordeel was, maar i\] is lol onzen voordeel omgewaaid." (^Ooggot.')