Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 60 —
Met schuiteu aan dc Zoutkectcn,
Om die tc overvallen ras.
Maar zy kregen zulke pruimen,
;Men scnoten der inne terstond.
Hun schuiten moesten zy ruimen,
Twee raakten daar in den grond.
Op den Geest zy mede stonden.
Ten storme wel toegerust.
Aan de brug, hoort mijn vermonden,
Is al hun moedt geblust.
Wie daar by quam moest er bljvcn.
Zoo wel waren zy onthaalt,
Zy konden niet bcdryven.
Al hun aanslag is gefaalt.
Daarna 't was saturdaage,
Doe hielden zy hen zoo stil,
Zy deden tocht nog aanslage,
Zy maakten ook geen geschil;
Men koude anders niet gissen,
Of zy lazen, al den dag.
Vigiliën ofte zielmissen.
Voor den gebleven in den slag
De Spanjaarts overtraden
Den zondag met boos bestier,
Om te verhalen hun schade,
Acht honderd maal gaven zy vier,
En quamen ook ten perke,
Om weder te stormen fel,
De brug quam niet te werke,
Zy werden geschoten heel rebel.
Ecn capitein quam aanvlieden
Om de brug te bedwingen voort,
Hy smeet die arme lieden,
3 ,, Deu 19 Sept. waren de Spnanschen den lieelen dag zeer stil, als
af zij wel mtsseu of vigiliën over hunne dooden Ladden gelezen. Maar
die van binnen maakten lauge en breede deuren , vol ijzere pennen ge-
slagen , en ook rollen om op da borstwering te leggen , en te laten val-
len cn weder op te baten, als zij weer stormen wilden, ende waren vol
ijiere pennen, een half voet lang." (^Aant. van een ooggetuige, ach-
ter de holl. vei taling van Foreests Kort Verhaat,^
2 De bovengenoemde Nunei dc Cai-avagal.