Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— -55 —
III.
Gy
Wc
Wilt u verblydeu allegaer
_j vrome Christen-natie,
Want God de Heer in H openbaer
Gesehonken heeft zyn gratie.
Die stadt vau Alkmaar wel behoudt,
Tegens haar vyanden stout,
In alzoo korte spatie.
Augustus den een-en-twiutigsten dag
Zoo quamen zy daar voren,
Don Eredrick die stad zeer vast belag,
Hy meendeze te verstoren;
Maar God, door zyne groote macht.
Die heeft met hen wat anders bedacht.
Te beschermen zijn uitverkoorcn.
Den aehticnden September, ik ^eg 't u plat,
Doen hebben zy geschoten
Op Alkmaar, die vrome stadt,
]\leer dan twee duizent klooten.
Den storm van vicrdhalf uur gedaen.
Met schande moesten zy achterwaarts gaen,
^Hun hoofd hebben zy gestooten.
De stad van Alkmaar behielt de kroon,
Zy gaven de Spanjaarts kransen,
Pypen en trommelen giugen daar schoon,
Men speelde daar vreemde dansen.
De Spanjaarts stonden daar vergaert,
Zy dansten een nieuwe spaansche galjaert.
Maar zy vergaten te komen in hun schansen.
Dc burgers eu krygslui waren malkander getrouw,.
Decze dans hun wel behaagden,
Ter mure quam ook menig vrouw.
Veel knapen, jonge maagden;
Daar bleven veel Spanjaarts iu dit gedrui::;,
Veel moesten te Haarlem in 't Gasthuis,
Die zich deeze stqrm beklaagden.