Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— ^
Bossu (?) dat seer verdroot,
Hy creech selfs ook eenea schoot
Hy stond mee als den slechten.
Wel achthien hondert sachmen daer bloên 2,
7>ie ghequetst en doot bleven,
De vroukens waren daer oock alsoo coen,
Van peck en teer maeckten sy hoen.
Al om der Spaengjaerts hals te doen,
Hoe waren sy doen verheven!
Aldus worden sy voor Alckmaer gheloont.
Wilt dit doch wel onthouwen.
Met bernende hoepen werden sy ghecroont,
Denckt hoet haer heeft verschoont!
Ghij steden u macht meê toont,
Daer sy comcn te benouwen.
Zy waren metten buyt niet wel tc vreên.
Die sy voor Alckmaer creghen.
Men sachse tot de billen doort water trecn
Seer diep wast tot allen stcên.
Nochtans moesten sy gaen heen.
Met iiaer ghesehut waren sy verleghen.
Wy borghers van Alckmagr, jonck en out.
Willen Godt dancken en loven.
Dat hy ons heeft verlost van den vijant stout.
Die ons hadden seer benout,
Hy heeft haer soo verMout,
Dat zy wech zijn gliestoven.
Lof prince, Godt, ousen Vader goet.
Door Christus uwen Sone ghepresen,
AYy bidden wilt ons noch bewareu soet;
Voor dit spaensche ghebroet
Neemt ons in u behoet;
Wilt ons beschermer toch wesen!
1 Bossu was niet voor AIl.maar, maar in Waterland.
2 Mendora brengt le op slechts 800.
3 „liet water tot aen de borst/' (Meud.)