Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— -51 —
d'Wltocht was wel begrepen.
Als dit niet wou ghelueken.
Door eenes verraders mondt,
Sicndo honghers verdrucken,
Zy maeckten doe een verbond t.
Men beloefde liun berghen vau gout,
Dewelcke werden een erom hout.
Of zweert, voor den lantsknechten.
Die men soo vroomlijck sach vechten.
Daer isser omghecomen
Twee duysent al int ghetal,
Ghenade soude hun vromen,
De vrome borghers over al,
tScheen seer groot te zijn voor de hant.
Dan 'twas vol van dobbel verstant,
Als ghy hier naer sult mercken,
Aen des tyraus listighe wercken.
Ily en woude niet ombriughen
Die borghers als noch soo haest.
Om dus beter te dwinghen.
Die steden lüer aldcmaest ^,
Hy sach wat zijn moort had ghewrocht
In Naerdcu, dus heeft hy 'tbesocht
Nu op een andere wijse,
Weynich tot zijnen prijse.
Als hongher hadde ghewonnen
tVroom Haerlem, soo was den raet
Om 't Vhe, twelck wert begonnen,
Dan God versach de dact;
Daer nae soo trock hy na Alckmaer,
Dit heeft hy ooek beleghert zwaer.
En in de laechtc gheschoten,
Dat hem dacrnae hceft verdroten,
Daer moesten doe pionieren
De Haeriemsche door ghewelt
1 30 Aug echter schreef hij reeds aau deu koning, dat „hij in Alk-
maar geen levende ziel zou laten, daar het voorbeeld van Haarlem niets
gel)aat heeft." iCorr.dc PhU. 11. WJiO'l.)
2 Meu dwong 300 llaarletnraers om in dc looi^raven tc wcikcn.