Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— -50 —
Om voor Godts Woort te wagliea
Lijf, wijf, kint, ende goet;
Hoewel de stadt was ouversien,
Zy dachten: 'tkan deur God gheschien.
Dat ons de prins sal helpen.
Noot ende hongher stelpen.
De stadt sy vroom inlüelen,
ïot op Margrieten-dach ,
In kleynen moet sy vielen,
Alsmen daer commer sach.
Van coren, bier, ander nootdruft,
Doch soo saehmen 's menschen vernuft.
Met list hun seer vereloeeken.
Noot doet veel listen soecken.
Macht, moet, is hun bezweken.
Als meerder wert heuren noot.
Dry daghen en ses weken.
En haddense bier noch broot;
De vroukens waeren in grooten last.
Veel kinderkens hebben daer ghevast.
Die inder wieghen laghen.
Men hoorden die seer claghen.
Gheen spijs wert meer ghevondcn.
Als sy uiet werden verlost.
Dan katten ende honden,
Peerdeu was heuren kost,
Raep-koecken ende menighe huyt,
Oock veelderhande groene cruyt,
tWelk den mcnsch wel sou schaden.
Moest heuren buyck versaden.
Als 's princen hulp faelgierde.
Die te seer heftich quam aen,
De tyran triumphcerde,
Met Haerlem wast ghedaen.
Een yder hceft sich reet ghemaeckt
Om wt te gaen, daer wert ghewaeckt
Aende fuyck • met veel schepen,
1 Schans aaa de Meer.