Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— -47 —
II.
Den negenden Decombris 1572 men las, ,
Doe de schans t' Sparendam in wcrd genomen.
Den elfden daer na op dat selfde pas.
Es don rrederico voor Haurlom gekomen,
Met alle sijn magt, en sonder schromen.
Den achtieiiden beschoten sterk en krachtig.
Den twiutigsten bestormd met stout beroemen,
Maer es afgeslagen wel hard eu onsaehtig.
Den laetsten Januario daerna, waeraehtig,
Es die twede storm op die stad gedaen,
De vijand weck weer onverdachtig.
En moste met schande rnymen de bacn.
Al sijn acnslagen, om ons te verraon,
Sijn te niet gegaeiT, so men Avel sach,
Al was sijn mening ons te belaen.
Met villen en braen sonder vcrdrach,
God beschermde ons wonderlijk op dien dach.
Dit swaer beleg, dit scer groot ontricven,
Duerden eenendertig weken also ik schat,
Duyfkens waren de posten, die brochten oas brieven.
Want men doe seer qualijk kon komen in stad.
Een deerlijke honger die veel maekt mat.
Overviel den burger, en heeft veel volks versleten,
Paerden, moutkoeken, raepkoeken men hier at,
Ja honden en katten waren wildbraed geheten,
Kennipkocken, soute huyden, ('tes niet vergeten),
Koolstruyken, wijngaerdblaen was een present.
En behalven dat men noch overal riepen en kreten,
Niet dan alarm, alarm, ver en ontrent,
Swaere sehermutzingen, voor ons onbekent.
Mosten wy aengaen tegens ons liarde vijant,
In dees groote nood, eu ons uytorste cliënt.
Gaven wy de stad op door hoi^ers verbant.
Niet dat hyse inkreeg met stormender haut.