Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— -45 —
Doe sy d'onnooscl nict conden vermoorden.
Scstien vacndels knechten getrouwen
Ziju te llaerlem binnen gewent,
Eu twee vacndels ghemonstcrde vrouwen,
Hebben so menighen Spaengjaert gescheut,
Jut stormen doen sy soo grooteu gewelt.
En dragen dat vendelijn als een helt.
Zoo lustelijck in haer handen.
Due dAlve tot. zijnder schänden.
Die van Haerlem, wilt hooren,
Hebben twee poorten wijt opgliedacn.
Als of zijt gaven verloren,
Dat hebben die Spaengjaerts verstaen.
Den cornel riep: loop acn, loop aen,
Nu slaet al dood, spaert vrou noch^an.
Want sy hebbent verloren ghegeven,
En laet dc kinders inder wieghe niet leven.
De Spaengjaerts zijn voort gheloopen,
Om te vermoorden dat Christen bloet.
Een loose brugghe i was binnen der poorten.
Die brack in met al dat spaensche ghcbroct,
Daer bleefer wcl ses hondert doot,
Misericordia riepen zy cleyn en groot.
Doen die achterste dat verstonden,
Daer en was geen kar aen haren eers gebonden.
Doen zijn die van Haerlem wt ghetoghen,
' !Mct ecn alsoo oevelen moet,
Zy hebben soo fellick gheslaghen.
Dat sy ghinghen door liacr bloet;
De spaensche cornel 2 die bleef daer doot,
Met veel soldaten en capiteynen groot.
God heeft haer victory ghegheven,
Noch hebbense 'tgheschut na Haerlem gedreven.
Och, wy arme duc dAlvens knechten.
Sterven hier van armoede groot;
1 üit heeft alles nog betrekking op den aTgeslagen etorm van 31 .Tan.^
dc vooi'iiteiling is echter nict letlerHjk; de ,, losse hrug^' ^'as ecue niijii,
door de bujgeis ouder de poort aangelegd.
2 Don Rodrigo de Toledo, aicMcndo^a, Comm. p.184. Verg.Alva's
aangehaald schrijven, p. 312.