Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— -42 —
J^Iacr het gheschiedcu iu eorter stout.
Dat sy quamen int beuouwen.
Zy bedreven daer soo grooten pnacht.
Met vlaggen, topstanders wt aller macht.
Een kat was daerin ghcseten.
Tot spijt van de Vlissinghers veracht.
Dat sy de Worst soudcu eten.
Als dese schepen waercn bercyt,
Capiteyn Worst nam een afschcj^dt.
De katte woude hy verwachten,
Hy heeft tot die waerdinne ghescydt:
Nae den capiteyn mach ick niet wachten.
Capiteyn Worst was seer wel bedacht,
Hy heeft de waerdinne een brief ghebracht,
Dattet sou eomen openbaeren.
Dat hem den ammirael liad tocgherust;
Nae Ylissinghen is hy ghevacren.
Het gheschieden in eenen corten tijdt.
Dat tAntwerpen quam een groot ghecrijt
Van alsoo droever maeren,
Hoe dat capiteyn Worst, hacren vyandt,
Naer Vlissinghen was ghevaeren.
De Vlissinghers hebben haer toegherust.
De kat te verwachten met alder lust.
Op de Schelde zijn sy ghetoghen,
Oft de katte mocht zijn belust.
Want het was in haer vemxoghen.
De katte tooch wt met alder pracht,
Om de Worst tc krijghen al in haer macht,
Godt weet hoe sy zijn ghevaren.
Doen sy quamen ter halver Scheld,
Dat wierden sy wel gheware.
De Worst, die lach daer M'el soo heet.
Tot vechten was sy wel berect,
Met ketens end ooek met clooten,
Soo dat dc katte den brandt verdroot.
Dus heeft die Worst gheschoten.
Dc Worst dacr brande met sulcken cracht .
Dat dc katte was scer qualijck bedacht.