Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— -38 —
Sij hebben ons benauwt, gcquelt,
En konings landen verlooren.
Seght mij, Geusen, is dit het doen.
Dat gij gheeft u graefP voor sijn pardoen.
Privilegiën, die hij heeft gegeven? —
Hij is te goedt, dan dat, soo koen.
Gij hem dus soude begeeven.
Prins des hemels, wij dauken u seor.
De Geusen betrouwen wij niet meer,
Vranekrijek heeft d'oogeu ontloken;
Wij waren verkoeht, geleevert, dats meer,
Hadt verraedt niet uytgcbrokeu.
Die dit liedeken sehrceff vol smert,
Beminde tgeloof met al sijn hert,
Amsterdam tot lolf gesongen,
Yan een, die anghstigh sat benert,
!Macr is den dans ontsprongen.
Mechelen aan den Prins»
Ttahmn.
Av po/nt dv iovT, date àv préderm'er d'Aoat,
j1/almes Ïvt par Dorpe et Brose i trahie.
Et rendre obézïssante az? sang des Nassot's;
A grande tro^^pe re/stres et mfautn'e.
Par vn effronté'prodite^T, seigncvx dc WaroîJS
Assisté de Hibbens et Porseaî? ses esp/e,
A regret des prestres, se/gnerrs dî? grand Sénat 4 to^'s,
Et des bons bourgeois estonés et eifraîVé.
Harangue.
0 bons borrgeoîs, ?e svîs dy roe cavoiié,
Po;:r garder rostre b?en, terre, et seîgnemve,
1 Jhr. Arnout van den Dorpe , door wiens hulp de stail aan den
prins in handen werd gespeeld; en Grégoire, George of Brüse van
Nuflei, hopman over driehonderd man mecheUche voclkoechlen.
2 Bcrn.Trd de Merode, heer van Rumcn en Waroux, bevelhebber van
>s prinsen troepen.
3 Jan Uuhbens, cu Hendrik van Ntehuysc, prinsgezinde burgers.