Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— -37 —
J)c Geusen met schänden sehaeycn. i
Met goedt cn bloedt, hoort mijn vermaen.
Heeft sij verrader^ tegen gestacn,
Daerom salse werden verheven.
Als andere steden sullen vergaen,
Sal Amsterdam noch leven.
Schoonhoven, de stadt, al met Edam
Behoort men prijsen nae Amsterdam,
Sij hebben haer vroom gedragen;
Edam van boven geen hulp vernam,
Dc goeden saghmen versagen.
Delß, hovcerdigh al iut gemoet,
Gy zijt gevallen in 's koninghs boet,
Door wceldcn saghmen u dalen.
Tot val brocht dy dijn groote goedt.
Na Geusen sachmen u talen.
Leyden, waart gij noch niet geleerdt.
Dat gij tweemaal zijt omgekeert,
Die kercken cn kloosters saeght breken ?
Gij hebt uitheemschen gelogcert.
En ghccsten, die oproer preekcn.
Twee gesusters, in boosheit klaer.
Waren Enchuysen en Alckmaer,
Dees heeft de broeders 3 gevangen.
En brocht se tsamen in groot gevaer,
tEnkhuyscn sijn se gehangen.
Ben llaegh heeft gheen waerschouwing geacht.
Al hoorde sij der vromen klacht.
Van de wreedheydt der ketterijen,
Maer doen 't gevoelde der Geusen macht,
Geraeektet mede in lijen.
Ik heb gheen andere steden jjemcldt,
Die onder de Geusen ziju gesteld.
Een anderen prins geswooren;
^
1 Luracy had Amsterdam in Aiig. te vergeefs belegerd.
2 SclioüDhoven, door Lumey he*ig bescholeo, gaf zich 1 Oct. over. —
Edam was Tan Hoorn nit, door Eokhniier soldaten, ia Jiioy ovetcebrach&.
3 Vyf minderbroeders.