Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— So-
in dcscn, want nu wil treJFen dc cloot;
Uwcji scliat wilt nu ontdccken Lloot,
Endc wilt îicui lusticli uytcn
En ontsluytcn, want liet is noot !
Aiiiätcrdams trouw
[„Die van Amsterdam, niet jegensiaendc de correspon-
dentie, die met eenige daerbinnen gehouden werd, en heb-
ben haer niet willen conform uiakcn met^de andere Hol-
landse steden." Bor.]
"Wie wil hooren cen nieu liet,
Wat int jaer twee en seventigh is gescliicdt,
Hoort toe, ick salt u singen,
Al van tgraefschap, dat Hollandt hiet, —
Godt laet hel zijn noodt verwinnen ! —
Seven kleyn en vijf steden groot
Sijn ingenomen al sonder stoot.
De Geusen zijnder ingelaten,
Niemant heeft geschoten cen loodt,
tLant of den coningh ter baten.
Acht hebben er menigh kerek geschcndt,
Hoewel daer stonden veel omtrent,
Die 't acnsagen met haer oogen;
Gij vromen, hoe waert gij zoo verblent,
Hoe kost gij dat stuck ghedoogen ? —
Hollandt, vergeefs wordt gij beklaeght.
Gij hebt er soo menigh priester geplacght,
Eu liet de vromen versuchten;
Goudt, silver, kelcken hebt ghy-gejaccht.
Dat waren der Geusen vruchten.
Priesters gehangen, gcbracbt ter doodt,
Gods kerk gebracht in sware noodt.
De geestlijkhcid mostet becoopen.
De scln:ik in alle kloosters was groot,
lÄIostcr al vluchten cn loopen.